De Advocaat - deel 4 : Bi sexverhalen sexverhalen

Het Bi sexverhalen sexverhaal : De Advocaat - deel 4


Ik deelde Wim mee dat de zaak was geseponeerd. Inmiddels had ikFolkert gesproken en ook Hendrik. Maikel grinnikte had ik welgedacht. Wim had mij een briefje in mijn hand gedrukt. Folkert wil uspreken. Een klein tenger jochie zeventien slank blond prachtigkoppie net Jauke. Waarom Folkert vertel me dat eens. Het is gewoon.Gewoon herhaalde ik. Ja je hebt zin en doet wat. Altijd boontjes enaardappelen is ook niks, hij keek me aan. U heeft Jauke gesprokentoch. Wie wilde ik nog verhullen. Nou zo dus u doet het gewoon methem omdat het in u opkomt. Hij zat tegenover mij in de luxestoel. Hijhing er meer in. Krijg ik straf. Ik schudde van neen. Ook niet van u.Ik schudde neen. Wil je straf hebben dan Folkert. Hij schudde vanneen maar keek me heel indringend aan. Hoe gaat het op schoolFolkert. Goed heel goed. je kan goed leren hé. Je bent een knappejongen Folkert. Verleidelijk weetje dat. Ik stond op het punt om naarhuis te gaan. Wilde het gesprek snel voeren en dus brak ik het af.Wil je wat eten Folkert. Jawel. In zijn nette veel te kleine strakkebroek, keurige veel te kleine trui nette schoenen witte sokkenhoogwater kon ik hem eigenlijk niet meenemen naar het restaurant waarik die avond zou gaan eten. Nou kom maar dan. Zo liep ik samen methem de garage in. Stapte in mijn wagen waarna ik de stad inreed. Ikhad een tafel besproken en zette de auto in de garage van het hotelwaarin het restaurant zat. Folkert liep ongemakkelijk mee de trappenop gangen door naar het restaurant. Kunt u een stoel bijzetten hebonverwachts iemand meegenomen. Zeker meneer en wij werden naar mijntafel gebracht. Eet u hier altijd. Vaak niet altijd. Ik kan niet zoeten als u hoor. Natuurlijk wel, gewoon zoals jij gewend bent. Hijslurpte zijn soep. Maakte gehakt van zijn biefstuk en prakte zijnaardappelen en groente. het toetje bleef de hele avond rond zijn mondzichtbaar, maar Folkert genoot van het eten. Het personeel had er lolin. Schepten hem een bord vol groente en aardappelen op. Brachtenmeer groente en aardappelen. Toen de chefkok kwam informeren ofFolkert wel genoeg had gehad knikte hij na zijn derde bord waarbij deober twee keer maar een gehaktbal had gebracht. Die kleinedonderstraal kon eten voor drie. Alles naar wens. Ja lekker toetjegaf Folkert aan. Zeker jongeman rabarbercompote en luchtige moussevan diverse soorten fruit waarop een crumble en ijs van crème fraicheen rabarber. Lekker waarbij even uitdagend Folkert de chefkokaankeek. U nog koffie vroeg de ober. Ja graag. Folkert kreeg ookkoffie en wij kregen daarbij bonbons, koekjes die hij even zo leukverorberde. Het was zo'n heerlijk ventje, die zo zat te genieten. Ikhad er gewoon lol in om hem te verwennen. Zijn vragen en de manierwaarop hij kennismaakte met de wereld. Ik liet hem nu veel vakerlangskomen en hield contact met hem om zelf meer te weten te komenhoe alles in het werk was gegaan. het dossier was voor mij eigenlijkeen soort studie. In het begin van mijn loopbaan als advocaat. Ikging naar lezingen om meer achtergronden te leren kennen. Sprak metgespecialiseerde collega's. Dat er veel valse aangiftes werden gedaanof cultuurverwarring was. Wat wij niet toelaatbaar vonden. Of deMinisters die soms in hun bekrompenheid schreeuwden wildvreemd vanwat er nu gaande is binnen onze samenleving. Jongeren van twaalf diezuipen als zuipschuiten. Uitgaanscultuur die veranderde. Hangplekkenwaar van alles gebeurde. Maar vooral dat jongeren ouder werden.Gevoed door internet. Gevoed door oudere vrienden. Folkerttutoyeerde mij inmiddels en ik sprak met hem als een vriend. Mijnkantoorgenoten fluisterden hou wel afstand. Maar dat wilde ik juistniet. het was geen cliënt van mij in die zin. De zaken warengeseponeerd. Het dorp bleef het dorp met al zijn grillen. Stripteaseop schuurfeesten op het Friese platteland waar escortbureau's destriptease danseressen niet konden aanslepen. Drug, drank gebruikwaar je verbaast van stond. Zo bezocht ik een aantal besloten feestenomdat Folkert mij ook wel een plezier wilde doen. Ik kocht erspeciaal kleding voor om niet op te vallen. Meisjes van amper dertienveertien die als hoeren rondliepen. Jongens van de zelfde leeftijdals stoere kerels stonden te zuipen, drugs gebruikten en met meidenrotzooiden. Veel vrijgezellen boerenzoons, die rondhingen contactmaakten met zowel jochies en meisjes. De stadscultuur als in Grote
steden. Bestuurders op hun feesten waren stekeblind omdat ze vanmaandag tot vrijdag van negen tot vijf alleen achter hun bureauzaten. Weekends wilde ze niet gestoord worden. Vrijdag de afsluitborrel van de week waren belangrijker voor hun netwerken. Denotabelen van het dorp gunden ze ook wel een verzetje. Als goedevrienden daverde Folkert met mij mee. Nooit eerder in schouwburgen,theaters, musea, tentoonstellingen. Toen ik voorstelde dat hij metmij mee zou gaan met vakantie keek Folkert me met grote ogen aan.Samen lachte hij op vakantie. Ja leuk man wachtte op zijn antwoord.Dat kan ik niet betalen man. Ik betaal toch als ik je uitnodig.Folkert lachte op zijn aanstekelijke manier. Ik genoot van het jochiedie zo glunderde zoveel plezier had als we wat ondernamen. Ikobserveerde wat mij de basis gaf te relativeren. Zo had ik ookbelangstelling voor de stadscultuur verharding onder jongeren. Ikbegreep nadat ik Jauke had meegemaakt hoe het gewoon werkte. Pubersop ontdekkingstocht in hun plattelandsleven seksualiteit. En Jauke ikleerde hoe ik met hem om moest gaan van Folkert. Ik ontmoette Jaukeop een schuurfeest. He Tom zoals ik me liet noemen, daar hebben weonze Jauke. Folkert lachte wist van mijn escapades die ik hem hadverteld. Uren had Folkert mij uitgelegd hoe het allemaal was gebeurd.Jauke kwam eerst bij ons staan. Hij had die zelfde uitdagendehouding. Het pure van een knaap die alles aandurfde. Uitdagend,scherp die geen gevaren wilde zien. De avond ging voorbij de nachtmaakte vanzelf de schifting. Jauke bleef rond mij hangen. Gesprekkengingen onderling met zijn vrienden bekenden in het dialect. Ikverstond het langzamerhand een beetje, sprak het niet. Tegen vieruurdie nacht stond hij bij me. Ga je mee Jauke vroeg ik hem. Hij knikteinstemmend. samen reden we door de nacht naar mijn vakantiehuisje inhet aangrenzende Lauwersmeer gebied. In het weekend zocht ik er mijnrust. Weg van de stad hectiek van de Stad. Uren zwierf ik door denatuur. genoot ervan. We spraken weinig wetende wat we beide gewoonwilden. Niet gecompliceerd hij ging mee omdat hij dat wilde. We zatenbeide moe van het schuurfeest voor ons uit te staren bij te komen vanhet lawaai, gezeur, alles wat we hadden gezien. Beide kleedden we onsuit gingen naast elkaar in bed liggen. jauke rolde naar me toe. Ikduwde zijn hoofd naar de mijne hij schudde van neen. Niet zeuren wasvoldoende terwijl zijn lippen op de mijne zijn tong in mijn mondspeelde. Er ontstond een heftige vrijpartij. Zijn zalige jonge lijfvoelde zo heerlijk warm aan. Het was genieten samen. Waar we beidedie nacht niet genoeg kregen. Deze jongen gaf me gelijk weervoldoende energie.

10,0 (totaal 1 stem)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Title van dit sex verhaal is: De Advocaat - deel 4 : Bi sexverhalen Sexverhalen


<<< Terug naar vorige pagina